ΔΙΟΙΚΗΣΗ


Δ.Σ. 2015 -2019
Δ.Σ. 2015 -2019


Διοικητικό Συμβούλιο

Δ.Σ.

Πρόεδρος: Στοΐτσης Θεόδωρος

Αντιπρόεδρος: Παπαδημητρίου Γεώργιος

Ταμίας: Δημητρίου Θεοδώρα

Γραμματέας: Μπαφέλη Αικατερίνη

Μέλος: Παναγιώτης Τσιολακίδης

Μέλος: Αλεξανδρίδης Γεώργιος

Μέλος: Κωνσταντίνος Λιόλιος


Αναπληρωματικά μέλη

Ζησίδης Ευάγγελος

Τσίορτας Δημήτριος

Τσουτσουμλή Κυριακή


Ελεγκτική επιτροπή

Καλεμκιερίδου Χρυσούλα

Αποστολίδου Σοφία

Τζεβελεκίδης Δημήτριος