ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ» ΣΤΟΥΤΓΚΑΡΔΗΣ

Ἕνας Σύλλογος «ἱεραποστολικὸς» ἐν προκειμένῳ, δὲν εἶναι συνάφι «καθαρῶν καὶ ἀμωμήτων», οὔτε κάποιο «κλὰμπ» σεσωσμένων ποὺ διαφέρουν σὲ κάτι ἀπὸ τοὺς ἄλλους Χριστιανούς, πρᾶγμα ποὺ θὰ τοὺς ἔδινε μιὰ αἴσθηση ἰδιορρυθμίας καὶ μιὰ σιγουριὰ ποὺ θὰ τοὺς ἔκανε ἀνώδυνα νὰ κατακρίνουν τοὺς ἄλλους Χριστιανούς. Ὁ δόκιμος ὅρος «ἀδελφότητα» ποὺ χρησιμοποιεῖται ἐναλλακτικὰ πρὸς τὸ «σύλλογος» πολλὲς φορές, δὲν ἀποτελεῖ παρὰ μιὰ ὑπόμνηση ὅτι οἱ Χριστιανοὶ εἴμαστε πνευματικῶς ἀδέλφια μεταξύ μας, καὶ μάλιστα «ἐξ' αἵματος», μὲ πρωτότοκο ἀδελφό μας τὸ Χριστό, καὶ ἔτσι ὀφείλουμε νὰ πορευόμαστε μέσα στὴν Ἱστορία, μὲ ὅλες τὶς δυσκολίες ποὺ πολλὲς φορὲς ἀναφύονται.

Ἕνας Σύλλογος, ἂν θέλει νὰ εὐθυδρομεῖ καὶ μάλιστα νὰ οὐριοδρομεῖ καὶ νὰ μὴν πελαγοδρομεῖ, ὀφείλει νὰ εἶναι ὁμαλὰ ἐνταγμένος στὸν ἐκκλησιαστικὸ ὀργανισμό, καὶ γύρω ἀπὸ τὴν εὐχαριστιακὴ τράπεζα ὑπὸ τὸν τοπικὸ ἐπίσκοπο, ὥστε νὰ λειτουργεῖ σὰν παραπεμπτικὸ στὸν ἐκκλησιαστικὸ τρόπο ζωῆς. Τότε εἶναι ὄντως «ἱεραποστολικός». Ἔχει βεβαίως τὸν ἰδιαίτερο τρόπο λειτουργίας του, γιὰ τοῦτο καὶ ὀνομάζεται «σύλλογος», τὶς ίδιαίτερες δραστηριότητές του καὶ τὶς διακονίες ποὺ ἀναλαμβάνει (κατήχηση, φιλανθρωπικὲς κἄ δραστηριότητες τὸ πλεῖστον μὴ διαφημιζόμενες σύμφωνα μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ Εὐαγγελίου, ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις, ὁμιλίες, ἐκδρομές κλπ), ὅλα αὐτὰ ὅμως γίνονται κάτω ἀπὸ τὶς εὐλογίες τοῦ Ἐπισκόπου, ὁπότε τότε καὶ εὐδοκιμοῦν.

Τὰ τελευταῖα εἰδικότερα χρόνια, ὁ Ἱεραποστολικὸς Σύλλογος «Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς Στουτγκάρδης» ἔχει δώσει πανθομολογουμένως τὰ αἰσιόδοξα δείγματα μιᾶς τέτοιας γνήσιας ἐκκλησιαστικῆς πορείας, βασικὰ ἀθόρυβης, ἀλλὰ κατ' ἐλάχιστον ἀντιληπτῆς, ὥστε νὰ διακρίνεται ἐν μέσῳ πολλῶν ἄλλων χαρισμάτων καὶ τὸ δικό του χάρισμα, τὸ δικό του «λειτούργημα» μέσα στὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας. Τοῦ εὐχόμαστε ἀπὸ καρδιᾶς, τὸ τάλαντο νὰ πολλαπλασιαστεῖ πρὸς δόξαν Θεοῦ.

Ἀρχιμανδρίτης τοῦ Οίκουμενικοῦ Θρόνου Ἐφραὶμ Τριανταφυλλόπουλος, ΔρΘ.

Πρωτοσύγκελλος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σισανίου καὶ Σιατίστης