Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ


Η κοινότητα λειτουργεί ανελλιπώς εδώ και 50 χρόνια με τα μαθήματα να γίνονται κάθε Σάββατο 5 με 6μ.μ. Η αίθουσα είναι χωριτικότητας 75 θέσεων καθήμενων και συνολικά 100 με τους όρθιους.