Αποστολή φαρμάκων

Ήταν το 2013 όταν στην αδελφότητα συγκεντρώθηκαν πλήθος φαρμάκων και άλλο παραιατρικό υλικό μετά από απόφαση του δ.σ.. Σε συνεννόηση τότε με τον ιατρικό σύλλογο Αθηνών τα αποστείλαμε προς συμπαράσταση των εν Ελλάδι αδελφών λόγω της οικονομικής κρίσης και δόθηκαν δωρεάν σε όσους τα είχαν ανάγκη.